nilai mid semester 1dan 2 siswa kelas 1

mid tes smt 2

REKAPITULASI NILAI KD PENGETAHUAN TENGAH SEMESTER 2 KELAS 1
TAHUN PELAJARAN 2013-2014
NO NAMA TEMA 5 TEMA 5 TEMA 5 TEMA 5
PPKn B.INDONESIA MATEMATIKA SBDP dan PJOK
S1 S2 S3 S4 UTS S1 S2 S3 S4 UTS S1 S2 S3 S4 UTS S1 S2 S3 S4 UTS
1 ADIKA RIFANARDANI 65 90 80 40 68.75 80 80 40 80 70 100 100 90 50 85 90 70 60 10 57.5
2 AFIF MUHAMAD RAFI 100 100 80 100 95 90 70 80 100 85 80 100 40 100 80 100 100 100 90 97.5
3 ALFIATUR RAHMAH 80 100 70 80 82.5 100 90 80 100 92.5 60 100 80 90 82.5 90 100 100 50 85
4 ALFIATUR RAHMAN 100 100 70 90 90 90 90 100 100 95 95 100 70 90 88.8 95 90 100 100 96.3
5 ALLYA WINDY PRAMESTI 80 100 70 70 80 90 70 90 100 87.5 80 80 80 70 77.5 100 60 100 40 75
6 ALYCIA IGNES GRISELDA 75 100 80 80 83.75 100 90 80 100 92.5 70 60 80 90 75 90 100 100 50 85
7 AMMAR DWIHADIKA 80 100 80 70 82.5 95 100 60 100 88.75 100 60 80 40 70 100 60 100 100 90
8 ARYA SHATA 90 100 70 100 90 90 90 80 100 90 90 100 100 100 97.5 100 100 100 90 97.5
9 ARZETY SAFINA SALMA 80 90 100 80 87.5 95 90 80 90 88.75 80 80 100 100 90 100 70 100 100 92.5
10 AZZHRATUSH S BULAN 100 80 80 60 80 100 80 70 100 87.5 80 80 100 60 80 80 60 80 40 65
11 BIMA PRAMUDYA HIKMAD 100 100 80 80 90 100 90 90 70 87.5 100 100 60 70 82.5 100 85 100 70 88.8
12 DHYATRI SESYA KIRANI 100 90 70 70 82.5 100 90 100 100 97.5 100 100 90 80 92.5 100 100 100 100 100
13 DOVANO BERNARD KUSTANTO 100 70 10 60 60 80 80 70 100 82.5 80 100 70 80 82.5 70 50 100 50 67.5
14 FEBRIAN RASSYA RADITYA 90 100 70 100 90 100 100 100 100 100 95 100 70 80 86.3 100 100 100 100 100
15 GRATA KARTIKA JATISARI 100 90 100 100 97.5 90 90 80 90 87.5 90 100 80 60 82.5 80 90 100 100 92.5
16 JANNA SWASIKA NURAZKIYA 100 90 70 70 82.5 90 100 100 100 97.5 90 100 90 90 92.5 100 90 100 90 95
17 JESSICA WAHYU ANJANI 100 90 40 100 82.5 100 80 60 70 77.5 90 80 100 60 82.5 100 100 100 90 97.5
18 JIHAN KIRANA AZZARA TUSITA 100 100 60 100 90 100 100 70 70 85 90 50 100 60 75 100 90 100 90 95
19 KALUNA ZAHWA KAMILLA 80 100 40 80 75 80 90 80 80 82.5 80 80 60 80 75 100 90 80 100 92.5
20 KINANTI SHAKILARAFI 90 90 90 80 87.5 100 90 80 80 87.5 60 80 90 60 72.5 80 80 90 100 87.5
21 M.G CHRISTDIAN  TIA 95 100 100 80 93.75 95 90 90 90 91.25 100 100 80 90 92.5 90 100 90 90 92.5
22 MAIYYA ISWARA 90 90 80 50 77.5 100 85 90 80 88.75 100 100 90 90 95 100 100 100 100 100
23 MARLETHA CANDRADITYA 100 90 80 80 87.5 90 90 60 90 82.5 70 100 100 80 87.5 100 90 70 100 90
24 MUHAMAD FAUZI MARZUQ 100 100 100 90 97.5 100 90 100 100 97.5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
25 MUHAMAD RIFQI FARREL 100 100 100 90 97.5 90 100 100 90 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
26 REVA PUSPITA JAYA 100 100 100 90 97.5 100 70 100 100 92.5 90 80 90 100 90 100 90 100 80 92.5
27 RIKO ADITYA LASMANA 80 90 70 60 75 80 100 50 90 80 80 80 100 80 85 90 70 90 70 80
28 SAVIENA AYUDYA CANDRA 90 90 80 40 75 90 100 70 90 87.5 90 100 40 75 76.3 80 90 90 70 82.5
29 SACHARISSA FELOVA VIRGIANI 100 100 60 100 90 100 90 90 80 90 95 100 100 80 93.8 95 90 90 60 83.8
30 SYIFA VIRDA SANDITA 100 90 70 80 85 90 90 60 80 80 100 100 60 50 77.5 80 70 100 70 80
31 TYAS ANINDITA PRATIWI 80 100 70 80 82.5 80 100 90 90 90 100 100 70 70 85 100 80 100 90 92.5
32 VEDRICXA JAZZY EUNGELIQUE 90 90 80 40 75 80 85 80 90 83.75 100 100 40 75 78.8 80 80 100 70 82.5
33 WIKANESTRI PARAMITA 90 80 80 80 82.5 90 85 90 100 91.25 60 80 50 60 62.5 80 95 100 60 83.8
34 YASHINTA NURDIANA WATI 40 80 60 40 55 60 80 50 80 67.5 40 80 80 60 65 100 50 80 50 70
35 ZAHRAABILLA CHARISSA 80 80 70 80 77.5 90 80 70 80 80 100 60 70 70 75 100 90 100 80 92.5
RATA-RATA 89.9 93.14 74.57 76.86 83.61 91.6 88.43 79.4 90.3 87.43 86.71 89.43 80 76.86 83.3 93.43 85.14 94.86 78.57 88
NO NAMA TEMA 6 TEMA 6 TEMA 6 TEMA 6
PPKn B.INDONESIA MATEMATIKA SBDP dan PJOK
S1 S2 S3 S4 UTS S1 S2 S3 S4 UTS S1 S2 S3 S4 UTS S1 S2 S3 S4 UTS
1 ADIKA RIFANARDANI 100 40 20 50 52.5 70 20 90 80 65 50 60 70 50 57.5 10 0 40 40 22.5
2 AFIF MUHAMAD RAFI 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 60 90 100 95 86.3 100 80 100 100 95
3 ALFIATUR RAHMAH 100 100 90 80 92.5 100 70 100 100 92.5 100 90 100 100 97.5 70 80 100 80 82.5
4 ALFIATUR RAHMAN 100 100 100 80 95 100 100 100 100 100 60 90 100 100 87.5 100 90 100 80 92.5
5 ALLYA WINDY PRAMESTI 100 80 100 80 90 100 80 100 100 95 60 70 90 80 75 80 50 100 70 75
6 ALYCIA IGNES GRISELDA 100 100 90 80 92.5 100 70 80 100 87.5 95 90 100 90 93.8 60 80 100 80 80
7 AMMAR DWIHADIKA 100 100 90 90 95 100 90 100 90 95 80 60 100 60 75 80 60 100 100 85
8 ARYA SHATA 100 100 90 100 97.5 100 100 80 100 95 75 80 100 100 88.8 100 100 100 90 97.5
9 ARZETY SAFINA SALMA 100 100 90 100 97.5 100 90 100 90 95 100 90 100 50 85 80 80 100 100 90
10 AZZHRATUSH S BULAN 100 100 100 70 92.5 100 100 50 100 87.5 80 100 90 60 82.5 70 70 100 100 85
11 BIMA PRAMUDYA HIKMAD 100 100 90 100 97.5 100 100 100 100 100 100 80 100 70 87.5 40 70 100 100 77.5
12 DHYATRI SESYA KIRANI 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 90 100 80 87.5 100 80 100 100 95
13 DOVANO BERNARD KUSTANTO 100 40 9 60 52.25 100 60 100 100 90 40 40 100 80 65 40 60 100 70 67.5
14 FEBRIAN RASSYA RADITYA 100 100 100 80 95 100 100 100 100 100 60 90 100 100 87.5 80 90 100 100 92.5
15 GRATA KARTIKA JATISARI 100 60 70 100 82.5 100 80 100 100 95 75 70 100 80 81.3 80 70 100 80 82.5
16 JANNA SWASIKA NURAZKIYA 100 100 80 100 95 100 100 100 100 100 80 90 100 70 85 100 80 100 100 95
17 JESSICA WAHYU ANJANI 100 90 90 90 92.5 100 80 100 100 95 95 80 100 100 93.8 100 40 100 60 75
18 JIHAN KIRANA AZZARA TUSITA 100 100 90 100 97.5 100 70 100 100 92.5 95 80 100 100 93.8 100 50 100 60 77.5
19 KALUNA ZAHWA KAMILLA 100 80 80 100 90 100 70 70 100 85 70 97 90 50 76.8 90 60 60 90 75
20 KINANTI SHAKILARAFI 100 80 100 80 90 100 100 100 100 100 60 90 80 40 67.5 90 80 100 100 92.5
21 M.G CHRISTDIAN  TIA 100 80 100 60 85 100 80 80 100 90 80 50 70 50 62.5 80 70 90 80 80
22 MAIYYA ISWARA 100 70 100 100 92.5 100 80 100 80 90 80 40 100 70 72.5 70 60 80 80 72.5
23 MARLETHA CANDRADITYA 100 80 70 100 87.5 100 70 100 100 92.5 75 100 80 100 88.8 60 60 100 90 77.5
24 MUHAMAD FAUZI MARZUQ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 60 100 100 100 90 100 100 90 100 97.5
25 MUHAMAD RIFQI FARREL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 60 100 100 80 85 100 80 100 100 95
26 REVA PUSPITA JAYA 90 100 90 100 95 100 90 100 100 97.5 40 70 100 100 77.5 100 100 100 60 90
27 RIKO ADITYA LASMANA 100 80 70 80 82.5 100 90 100 100 97.5 55 80 100 100 83.8 80 100 80 100 90
28 SAVIENA AYUDYA CANDRA 100 100 90 100 97.5 100 80 80 100 90 60 50 100 70 70 70 70 100 80 80
29 SACHARISSA FELOVA VIRGIANI 100 100 80 90 92.5 100 90 100 100 97.5 100 60 60 100 80 80 60 80 80 75
30 SYIFA VIRDA SANDITA 100 90 70 100 90 100 80 100 100 95 50 50 90 80 67.5 60 100 100 80 85
31 TYAS ANINDITA PRATIWI 80 100 80 100 90 60 90 100 100 87.5 80 60 80 60 70 80 80 100 80 85
32 VEDRICXA JAZZY EUNGELIQUE 100 100 90 80 92.5 100 80 90 90 90 60 70 60 60 62.5 100 40 100 80 80
33 WIKANESTRI PARAMITA 90 80 100 80 87.5 100 40 90 100 82.5 90 60 80 70 75 50 50 100 100 75
34 YASHINTA NURDIANA WATI 100 70 80 80 82.5 65 60 100 40 66.25 50 60 100 50 65 70 40 100 70 70
35 ZAHRAABILLA CHARISSA 50 100 70 80 75 65 90 100 80 83.75 80 60 40 60 60 80 40 100 80 75
RATA-RATA 97.4 89.14 84.83 88.29 89.92 96 82.86 94.6 95.7 92.29 72.43 75.34 90.86 77.29 79 78.57 69.14 94.86 84.57 81.8
NO NAMA REKAP NILAI UTS MAPEL
GABUNGAN TEMA 5 dan 6 RATA
agm B.Jawa PKN B.INDO MAT SBK & PJOK RATA
1 ADIKA RIFANARDANI 70 50 60.63 67.5 71.25 40 59.9
2 AFIF MUHAMAD RAFI 76 95 97.5 92.5 83.13 96.3 90.06
3 ALFIATUR RAHMAH 76 98 87.5 92.5 90 83.8 87.96
4 ALFIATUR RAHMAN 93 98 92.5 97.5 88.13 94.4 93.92
5 ALLYA WINDY PRAMESTI 87 98 85 91.25 76.25 75 85.42
6 ALYCIA IGNES GRISELDA 73 98 88.13 90 84.38 82.5 86
7 AMMAR DWIHADIKA 76 81 88.75 91.88 72.5 87.5 82.94
8 ARYA SHATA 90 90 93.75 92.5 93.13 97.5 92.81
9 ARZETY SAFINA SALMA 83 90 92.5 91.88 87.5 91.3 89.35
10 AZZHRATUSH S BULAN 73 83 86.25 87.5 81.25 75 81
11 BIMA PRAMUDYA HIKMAD 93 97 93.75 93.75 85 83.1 90.94
12 DHYATRI SESYA KIRANI 98 90 91.25 98.75 90 97.5 94.25
13 DOVANO BERNARD KUSTANTO 70 98 56.13 86.25 73.75 67.5 75.27
14 FEBRIAN RASSYA RADITYA 93 98 92.5 100 86.88 96.3 94.44
15 GRATA KARTIKA JATISARI 80 67 90 91.25 81.88 87.5 82.94
16 JANNA SWASIKA NURAZKIYA 93 81 88.75 98.75 88.75 95 90.88
17 JESSICA WAHYU ANJANI 87 95 87.5 86.25 88.13 86.3 88.35
18 JIHAN KIRANA AZZARA TUSITA 86 97 93.75 88.75 84.38 86.3 89.35
19 KALUNA ZAHWA KAMILLA 56 97 82.5 83.75 75.88 83.8 79.81
20 KINANTI SHAKILARAFI 80 97 88.75 93.75 70 90 86.58
21 M.G CHRISTDIAN  TIA 96 90 89.38 90.63 77.5 86.3 88.29
22 MAIYYA ISWARA 86 98 85 89.38 83.75 86.3 88.06
23 MARLETHA CANDRADITYA 56 67 87.5 87.5 88.13 83.8 78.31
24 MUHAMAD FAUZI MARZUQ 100 90 98.75 98.75 95 98.8 96.88
25 MUHAMAD RIFQI FARREL 93 88 98.75 97.5 92.5 97.5 94.54
26 REVA PUSPITA JAYA 90 85 96.25 95 83.75 91.3 90.21
27 RIKO ADITYA LASMANA 90 87 78.75 88.75 84.38 85 85.65
28 SAVIENA AYUDYA CANDRA 76 80 86.25 88.75 73.13 81.3 80.9
29 SACHARISSA FELOVA VIRGIANI 76 81 91.25 93.75 86.88 79.4 84.71
30 SYIFA VIRDA SANDITA 68 83 87.5 87.5 72.5 82.5 80.17
31 TYAS ANINDITA PRATIWI 70 90 86.25 88.75 77.5 88.8 83.54
32 VEDRICXA JAZZY EUNGELIQUE 72 75 83.75 86.88 70.63 81.3 78.25
33 WIKANESTRI PARAMITA 90 98 85 86.88 68.75 79.4 84.67
34 YASHINTA NURDIANA WATI 86 67 68.75 66.88 65 70 70.6
35 ZAHRAABILLA CHARISSA 76 90 76.25 81.88 67.5 83.8 79.23
RATA-RATA 81.7 87.63 86.76 89.86 81.11 84.9

mid tes smt1

NO NAMA L/P b.indo kur 13 pkn mat pjok sbk lipat gbr wrn sbk teori b. jawa tot rata-rata
1 ADIKA RIFANARDANI L 83 70 60 40 83 70 40 446 64
2 AFIF MUHAMAD RAFI L 80 93 77 97 70 100 93 610 87
3 ALFIATUR RAHMAH P 97 93 83 99 85 90 93 640 91
4 ALFIATUR RAHMAN L 98 93 90 100 85 100 90 656 94
5 ALLYA WINDY PRAMESTI P 98 93 87 99 85 90 100 652 93
6 ALYCIA IGNES GRISELDA P 87 90 90 97 85 90 87 626 89
7 AMMAR DWIHADIKA L 90 93 73 93 70 90 93 602 86
8 ARYA SHATA L 90 97 87 97 80 100 97 648 93
9 ARZETY SAFINA SALMA WIDYADHANA P 97 93 93 98 80 98 83 642 92
10 AZZHRATUSH SHOLIHAH BULAN INTAN N P 90 93 80 87 80 65 97 592 85
11 BIMA PRAMUDYA HIKMAD INDARTO L 98 93 90 97 80 100 93 651 93
12 DHYATRI SESYA KIRANI P 98 97 90 90 80 90 93 638 91
13 DOVANO BERNARD KUSTANTO L 87 80 73 80 75 80 83 558 80
14 FEBRIAN RASSYA RADITYA L 97 100 87 100 78 90 97 649 93
15 GRATA KARTIKA JATISARI P 90 90 90 100 80 80 90 620 89
16 JANNA SWASIKA NURAZKIYA P 93 93 90 93 75 100 90 634 91
17 JESSICA WAHYU ANJANI P 90 97 87 98 75 90 83 620 89
18 JIHAN KIRANA AZZARA TUSITA P 98 80 90 93 85 85 98 629 90
19 KALUNA ZAHWA KAMILLA P 98 90 93 93 85 90 90 639 91
20 KINANTI SHAKILARAFI P 97 97 83 97 80 70 90 614 88
21 M.G CHRISTDIAN PRASETYANINGRUM P 90 93 83 96 80 90 80 612 87
22 MAIYYA ISWARA P 87 87 87 90 80 80 83 594 85
23 MARLETHA CANDRADITYA P 97 90 83 90 80 100 90 630 90
24 MUHAMAD FAUZI MARZUQ L 98 93 83 90 78 100 97 639 91
25 MUHAMAD RIFQI FARREL ARRAFI L 100 97 90 93 80 90 99 649 93
26 REVA PUSPITA JAYA P 97 93 83 97 80 80 90 620 89
27 RIKO ADITYA LASMANA PUTRA L 93 90 80 87 80 85 93 608 87
28 SAVIENA AYUDYA CANDRA PUTRI P 90 90 83 80 80 65 90 578 83
29 SACHARISSA FELOVA VIRGIANI P 90 93 83 99 80 90 99 634 91
30 SYIFA VIRDA SANDITA P 95 97 83 87 80 80 87 609 87
31 TYAS ANINDITA PRATIWI P 77 93 83 93 80 80 87 593 85
32 VEDRICXA JAZZY EUNGELIQUE P 97 90 77 90 80 90 87 611 87
33 WIKANESTRI PARAMITA P 93 93 83 90 85 90 97 631 90
34 YASHINTA NURDIANA WATI P 83 83 90 80 80 90 80 586 84
35 ZAHRAABILLA CHARISSA FEODARA Y P 73 90 90 97 80 80 87 597 85
3216 3197 2954 3207 2799 3058 3126
rata-rata kelas 92 91 84 92 80 87 89
Iklan

5 comments on “nilai mid semester 1dan 2 siswa kelas 1

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s